skip to Main Content

Grondzuigen is een techniek waarbij vaste grond met grote kracht wordt opgezogen. Onze grondzuigers verlichten heel wat manuele arbeid en worden bij voorbeeld ingezet om een sleuf te graven.

Het grote voordeel bij een grondzuiger is dat de kans op beschadiging van de ondergrondse infrastructuur beperkt wordt. Hij zuigt immers tussen alle kabels, leidingen en obstakels door.

  • Kabels en leidingen vrijmaken
  • Sleuven graven voor het leggen van kabels en voor herstellingswerken aan kabels van elektriciteits-, water- en gasleidingen
  • Zand en grond wegzuigen op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Boomwortels vrijmaken: De grondzuiger kan de aarde rond boomwortels wegnemen zonder de boom te beschadigen. Dit is nodig wanneer het wegdek door boomwortels omhoog wordt geduwd.
  • Gasleidingen blootleggen
Contacteer ons
Optimale toepassing van de grondzuigtechniek
1. Voorkomen van kabel/leidingschade

Graven zonder schade staat steeds meer centraal. De ondergrondse infrastructuren liggen vol met leidingen en kabels die zorgen voor risico’s tijdens het machinaal graven. Wilt u voorkomen dat kabels geraakt worden en er hoge schades geclaimd en hersteld moeten worden? Kies dan voor het inzetten van een grondzuigwagen.

2. Bij complexe grondwerken

Op sommige plaatsen kunnen graafmachines niet ingezet worden vanwege hun afmetingen. Denk aan het graven van bouwputten op moeilijk bereikbare plaatsen. Met een zuigbereik van zo’n 50 meter kan dankzij deze techniek toch machinaal worden gegraven op plaatsen waar anders handwerk het enige alternatief is.

3. Varia

Grondzuigtechniek is ook in te zetten bij het slopen van gebouwen, voor het vrijzuigen van leiding- en rioleringssystemen onder vloeren en kruipruimtes, het vrijzuigen van funderingen voor funderingsherstel of verbouwingen, het vrijzuigen van transformatorruimtes, hydranten en afsluiters en het opzuigen van dakgrind/split.

Back To Top